Matematik ile ilgili Sözler, Matematik Sözleri

Geometri, yaratılış öncesi de vardı. Plato Matematikte zekâdan önce, sabır gelir. Cahit Arf Dünyadaki en masum uğraş matematiktir. G. H. Hardy Matematik, aklın müziğidir. James Joseph Sylvester Matematik şiir yazmaya benzer. Hayal gücü gerekir.

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir. Galileo Matematik bilimlerin sultanıdır. Carl Friedrich Gauss Tek kesinlik, mantıklı bir olasılıktır. Edgar Watson Howe Matematik de resim, müzik gibi bir sanat dalıdır. Cahit Arf Felsefe genelleştirilmiş bir matematiktir. Baruch Spinoza Saf matematik, mantıksal fikirlerin şiiridir. Albert Einstein

Matematik bilimlerin anahtarı ve kapısıdır. Galileo Galilei Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu. Cahit Arf Matematik aslında şiir gibidir. İkisi de hayal gücü gerektirir. Matematik, ikiyüzlülük ve belirsizliğe izin vermez. Stendhal Kainatın mimarı mükemmel bir matematikçi olsa gerek. James Jeans İki kere iki nasıl dörtse, bende o kadar akılcıyımdır. Cahit Arf Matematiği öğrenmenin tek yolu matematik yapmaktır. Paul Halmos Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur. Lord Kelvin Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratımıdır. Stefan Banach İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır. Cahit Arf Mükemmel sayılar, nadir bulunan mükemmel insanlara benzer. Rene Descartes Matematik, farklı şeylere aynı ismi verme sanatıdır. Jules Henri Poincare Ruhunda şairlik olmadan matematikçi olmak imkansızdır. Sofia Kovalevskaya Matematik, bilgilerin en eskisi, en sadesi ve en mükemmelidir. Hamit Dilgan Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur. C. Morley Matematik saf zekâdan yaratılmış bağımsız bir dünyadır. William Woods Worth Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme. Simeon Poisson Matematik sadece gerçek değil, aynı zamanda Matematik İle İlgili Sözler tek gerçekliktir. Martin Gardner Matematik, yaşamın ruhunun, insan bilinci üzerine el yazısıdır. Claude Bragdon Jimnastik insanı güçlendirir, müzik arıtır, matematik mükemmelleştirir. Pythagoras

Matematik, ekonomi için giderek daha önemli hale geliyor. Elizabeth Truss Politikacı İlimleri ilerletmenin en kestirme yolu matematik bilmek, öğrenmek ve yapmaktır. Abel Bugün, olasılık hesabının girmediği bir olay iyi anlaşılmış sayılmaz. Richard Von Mises Tabiat yasaları Tanrı’nın matematiksel düşüncelerinden başka bir şey değildir. Eucklides Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Henri Poincare Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir. Cahit Arf Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz. Leonardo da Vinci

Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz. Rosenlicht Max Matematik nedir? Doğanın yarattığı bulmacaları çözmenin sistematik bir çabasıdır. Shakuntala Devi Matematiğin ilerlemesi ve mükemmelliği devletin refahıyla yakından ilişkilidir. Napoleon Bonaparte Saf matematikçiler çözülmemiş problemleri denemeyi severler. Mmeydan okumayı severler. Andrew Wiles Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir. Fibonacci Bir denklem, Tanrı’nın bir düşüncesini ifade etmediği sürece benim için anlamsızdır. Srınıvasa Ramanujan

Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır. Aristotles Matematikçiler, görelilik kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz hâle geldim. A. Einstein Eğer çalışmalara tekrar başlasaydım, Platon’un tavsiyelerini izler ve matematikle başlardım. Galileo Galilei Matematik, kökeni deney değil, salt mantık başka bir deyişle salt akıl olan bir disiplindir. Albert Einstein Her keşif, biçimsel olarak matematikseldir. Çünkü elimizde başka hiçbir yol gösterici yoktur. Charles Darwin Matematik bilimleri özellikle düzen, simetri ve sınırlama sergiler; ve bunlar güzelin en büyük biçimleridir. Aristo Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın. Lobachevski Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz. Cayley Arthur Eğer mutsuzsam, mutlu olmak için matematikle uğraşırım, eğer mutluysam, mutlu kalmak için matematikle uğraşırım. Alfred Renyi Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur. Cahit Arf

Matematik, insan zekâsının binlerce yıldır, taş üstüne taş koyarak yükselttiği yüce bir yapı, görkemli bir anıttır. Tosun Terzioğlu Matematik düzenlilik, denge, uyum, mantık ve soyut güzellik dahil olmak üzere kozmosu yansıtan değerleri ifade eder. Deepak Chopra ***En güzel şiir matematiktir. Yeryüzünde şimdiye kadar iki kere iki dört ederden daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım. Aziz Nesin Matematik olmadan yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Etrafınızdaki her şey matematik. Etrafınızdaki her şey rakamlardır. Shakuntala Devi Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir. Aidos 2000 Yeterli matematik çalışıncaya ve sayısız olası istisnaları görüp kafası karışıncaya kadar herkes bir eğrinin ne olduğunu bilir. Felix Klein Matematik yasaları gerçeğe atıfta bulundukları sürece, kesin değildirler ve kesin oldukları sürece gerçekliğe atıfta bulunmazlar. Albert Einstein Matematiğin güzelliği ve romantizmi vardır. Matematik dünyası sıkıcı bir yer değil. Olağanüstü bir yerdir; orada vakit geçirmeye değer. Marcus du Sautoy Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. Leonardo Da Vinci

Çoğu bilimde bir nesil diğerinin yaptığını yıkar, birinin kurduğunu başkası yerle bir eder.Yalnızca matematikte her nesil eski yapının üstüne yeni bir kat ekler. Hermann Hankel Dünyanın en güzel oyunu, saf matematiktir. Satrançtan daha ilginçtir, pokerden daha risklidir ve monopolden daha uzun sürer. Bedavadır. Her yerde oynanabilir. Arşimet banyosunda bile oynamıştı. R.J.Trudeau Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. Galileo Galilei Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır. M.Kemal Atatürk

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top